ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑