ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและคณาจารย์ วสส.ตรัง สำรวจพื้นที่ร่วมกับ หมอตั้งศาล และ วิศวกรจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อตั้งศาลพระภูมิเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วสส.ตรัง ใช้สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจ