นายวิทยา หลูโป นายกสโมสรนักศึกษาชุดที่ ๒๔ เข้ารับรางวัล ในโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี