ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท สถานศึกษา(อุดมศึกษา) ระดับยอดเยี่ยม