โครงการ วสส.ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑