ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ยศกร เนตรแสงทิพย์ ในโอกาสไปปฎิบัติราชการ