ติดตามการติดตั้งห้องอบไอน้ำสมุนไพรและห้องอบซาวน่า ของศูนย์บริการสุขภาพ