คณะศิษย์เก่า วสส.ตรังและ วสส.ยะลาเข้าคาราวะและเยี่ยมเยียน สอบถามสารทุกข์สุขดิบผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและคณาจารย์ วสส.ตรัง ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557