พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และสมโภชพระพุทธสิหิงค์ (จำลอง) ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร