กิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน ในโครงการพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐