ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และโรงพยาบาลตรัง ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการกู้ชีพ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทราบร