คลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เปิดให้บริการแลัววันนี้