พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติให้โอวาทพร้อมมอบใบแสดงผลการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย