ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้านมัสการพระครูศรีรัตนาภิวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังและพระอาจารย์จงรักษ์ ถิรสิริการนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมนักศึกษาพร้อมทั้งพบปะพูดคุยในกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สู่การพ