พิธีถวายเทียนพรรษาในโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑