ท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ได้เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาในกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สู่การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตในโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สิรินธรวัลลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑