ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท สถานศึกษา (อุดมศึกษา) ระดับยอดเยี่ยม