สังเกตการณ์การสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขระบบรับตรงอิสระ