ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี และประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ 91.25 สวท.ตรังกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและประชาสัมพันธ์คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม