ต้อนรับคุณครูสายกุล ปะนันเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รู้ ญสส.๘๐  และครูกันตวัฒน์ เกษมสุข รองผู้อำนวยการ ในโอกาสมาติดตามเยี่ยมเยียนนายกิติศักดิ์ ศรีพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับท