ร่วมงานฌาปนกิจศพพระมงคล ขันติโสภโนโดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ ในครั้งนี้ด้วย