ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติพบปะนักศึกษากิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ,๓ และชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง