ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฎิบัติตามเจตนารมณ์"จังหวัดตรัง ใสสะอาด" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี