ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ติดตามการดำเนินการกิจกรรมการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑