เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"ต้นยางพาราต้นแรก"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี ท่านศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี