ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมกรรมการ โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557