ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญประจำการศึกษา ๒๕๖๑ ในโครงการรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์สิรินธรวัลลีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง