ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมงานชื่นชมเชิดชู ผูกพัน ร้อยรักด้วยดวงใจชาว SC-NET