ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียนอายุราชการในงานชื่นชมเชิดชู ผูกพัน ร้อยรักด้วยดวงใจ ชาว SC-NET การนี้บุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมการแสดง ในครั้งนี้ด้วย