อ.นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานการประชุมกลุ่มวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557