ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้ว​ จังหวัดสมุทรสาคร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานทุกท่านมา​ ณ​ โอกาสนี้ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑