ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ของจังหวัดระยอง บริษัทซูมิโตโม อีเล็กตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด