พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย