ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑