สังเกตการณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง