ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรสของ นายพีระวัฒน์ โกเอี้ยน (พี่แทน พนักงานขับรถยนต์) กับนางสาวเพ็นภา ตรีกุล