ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ขอบคุณท่านรองจักรา​ นันทวิสุทธิ์ ครู บุคลากรและทีมงานทุกท่านมา