ติดตามดูการซ่อมแซมและปรับปรุงตกแต่งภาย ในรถโดยสารปลดระวางขององค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  ที่ได้รับมอบมาก่อนนี้ให้สามารถใช้งาน ได้เต็มประสิทธิภาพและมีความสวยงาม พร้อมใช้งานกับทั้งบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว