ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปราชการสิงคโปร์ ในโครงการพัฒนา ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางสาธารณสุข ตามความร่วมมือกับ Temasek Foundation และ Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์