พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒โดยมีนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร อดีตผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณ