ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อปรัชญาและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดีในการปฎิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑