ท่านระลึก หลีกภัย ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดตรังและคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางการพัฒนาฟุตบอลของจังหวัดตรังและการพัฒนาสนามฟุตบอลของวิทยาลัย