ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างติดตั้งห้องซาวน่าและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการสุขภาพ