สอนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED และการยกและการเคลื่อนย้าย ให้แก่ อปพร ในควน