พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โดยมีท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร