พิธีถวายสัตย์ปฏิญานการเป็นข้าราชการที่ดีร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒โดยมีท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมด้วย