ติดตามการตัดแต่งกิ่งไม้ผุและต้นไม้ใหญ่ที่ผุรอบบ้านพักบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และปลอดภัยแก่บุคลากรวิทยาลัย โดยได้รับการอนุเคราะห์รถกระเช้าและบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี