ต้อนรับนายฉัตรชัย ขวัญแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ ประจำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง