ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และ อ.สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าพบนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาลัยและจังหวัดตรัง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จ.ตรัง