ร่วมให้บริการและต้อนรับ​ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสป.สัญจร @ ตรัง​